pondelok 27. októbra 2014

...Sviatosť birmovania...

...Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána. Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo dosiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého...

Veľkú radosť mám, že sa môj syn rozhodol k tomuto kroku úplne sám. Užili sme si krásny, sviatočný deň. Je to už dospelý, mladý muž pripravený na život. Snažila som sa ho vychovať najlepšie ako som vedela. Prajem mu, aby v živote stretol ľudí s veľkým srdcom a hlavne aby zostal sám sebou. Ľúbim ťa Marko.


torta pre birmovanca
s úsmevom a radosťou v srdci


streda 15. októbra 2014

...jesenná úroda...

...tak neviem, kde som urobila chybu. Na jar som zasadila okrasné minidyne a narástli mi poriadne dyniská. Ale aj tak sa z nich teším, ako dekorácia sú jedinečné!